PRESSEMEDDELELSE – SVENDBORG JUDO KLUB OPSAGT FRA LOKALERNE PÅ ABILDVEJ!

PRESSEMEDDELELSE – SVENDBORG JUDO KLUB OPSAGT FRA LOKALERNE PÅ ABILDVEJ!

22. februar 2017 Slået fra Af rv


Svendborg Judoklub, der har eksisteret i Svendborg siden 1954, er 3/7 2017 blevet opsagt fra klubbens lokaler på Abildvej. Årsagen er, at Ungdomsskolen har fået flere elever og mangler plads til blandt andet computerspil. Dette får store, negative konsekvenser for Svendborg Judo Klub, Svendborg MMA og Aikido Dojo Svendborg.

Vores oplevelse er, at vores store frivillige indsats bliver behandlet respektløst, når der bliver truffet en sådan beslutning som Svendborg Kommune nu har truffet, og vi frygter for konsekvenserne for vores foreninger. Samtidig kan vi ikke andet end at undre os over diskrepansen mellem de smukke ord i den nyligt vedtagne idrætspolitik for Svendborg Kommune og så den praksis, vi er vidne til – og ofre for – i sagen her.

Vi undrer os ligeledes over, at en samarbejdspartner, som udbyder vores sport til deres målgruppe i samarbejde med vores instruktører, vælger at gøre brug af den lovtekst som hæver dem over os. Det skaber ingen grobund for et kvalificeret samarbejde mellem kampsportsklubberne og kommunens andre, tilsyneladende mere interessante interessenter.

Konsekvenserne for de tre foreninger, der i fællesskab deles om brugen af lokalerne, er meget alvorlige, hvis de bliver smidt ud. Klubberne vokser pt. især børneholdene, og mere end 100 mennesker træner i lokalerne hver uge. Klubberne er særdeles aktive i lokalmiljøet, samarbejder med de lokale skoler, lader løbende nystartede kampsportsklubber få adgang til faciliteterne og har i det hele taget været en konstruktiv samarbejdspartner for kommunen, siden man fik anvist lokalerne i 2003 efter en tvunget fraflytning fra de oprindelige lokaler.

Siden da har en gruppe frivillige løbende varetaget vedligeholdelsen af lokalerne og har etableret omklædningsrum og en række andre initiativer, der til sammen både sikrer driften og øger bygningernes værdi.

Klubbernes tilknytning til lokalområdet er stærk, og mange medlemmer – især selvfølgelig de yngste – vil kun vanskeligt kunne følge med, hvis man henvises til andre lokaler. Medlemmerne frygter også, at konsekvensen kan blive, at kontingenterne bliver forhøjet. Endelig dyrker man judo på måtter, og det er sin sag hvis man skal til at bære måtterne ind og ud inden og efter træning. Klubberne er altså afhængige af at have et lokale, som man råder over hele tiden. Der er heller ingen grund til andet, for der bliver tilsammen trænet mere end 1000 mandetimer om måneden i lokalerne på Abildvej!

Svendborg Judo Klub

Jens Ipsen
40 87 21 31
formand@svendborgjudo.dk

Roland Vogt
51 83 85 68
rolandvogt@gmail.com